Trahvide ja lisatasude nimekiri

 

Näeme kõvasti vaeva, et tagada Sulle kergesti kättesaadavad, taskukohased ja suurepärased sõidukid. Palun kohtle VORTi sõidukit nagu enda oma – liikle vastutustundlikult ja hoia puhtust!

Palume, et täidaksid VORT’i tingimusi, millega saad tutvuda siin. VORT’i tingimuste rikkumine ja mis tahes lugupidamatu, ohtlik või kahjulik tegevus VORTi mootorsõidukiga toob kaasa juhi kohustuse hüvitada tekitatud kahju. VORTi tingimuste rikkumise korral kohaldatakse trahve ja lisatasusid.

Kui kohtled VORTi mootorsõidukit nagu enda oma, saad kindel olla, et midagi alljärgnevat Sinu suhtes kohaldada ei tule. Palun täida VORTi tingimusi, liikle vastutustundlikult ning pööra sõites tähelepanu omaenda ja teiste ohutusele.

 RikkumineTrahvid ja lisatasudSelgitus
1VORTi teenuse kasutamine alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all.2000 eurot + konto blokeerimineMeil on alkoholi, narkootikumide või mis tahes psühhotroopsete ainete mõju all juhtimise suhtes nulltolerants. See on keelatud. Palun käitu vastutustundlikult ja ära riski enda või teiste eludega.
2Agressiivne või huligaanlik sõidustiil, kiirusepiirangute ja liiklusreeglite eiramine. Illegaalne võidusõit, driftimine või muul moel mootorsõiduki kasutamine, mis ei kujuta endast tavapärast sõitu või transporti.250 eurot + konto blokeerimineVORT aitab kaasa liiklusohutuse edendamisele ja teedel viisaka liiklemise soosimisele. Sellele mittevastav käitumine ei ole vastuvõetav. Palun liikle vastutustundlikult ning pööra tähelepanu omaenda ja teiste ohutusele. Teavitame politseid ohtlikust või kahtlasest käitumisest juhtimisel ning liiklusrikkumistest.
3Mootorsõiduki võtme kaotamine, kahjustumine või kasutuskõlbmatuks muutumine.199 eurotUue mootorsõiduki võtmekomplekti valmistamise maksumus.
4Mootorsõidukis suitsetamine või e-sigareti kasutamine.69 eurot + konto blokeerimineSuitsuhaisu kõrvaldamise ajal ei ole mootorsõiduk teistele kasutajatele kättesaadav. Samuti on selleks vaja mootorsõiduki salongis teostada eraldi keemiline puhastus.
5Mootorsõiduki salongi määrimine toidu, vedelike või muu prügiga, mis pole seotud mootorsõiduki tavapärase regulaarse kasutamisega.69 eurotPalun võta sõidu lõpetamisel autost kaasa kõik isiklikud esemed, kaasa arvatud prügi. Kindlasti oleks Sul ebameeldiv leida eest räpane mootorsõiduk, ja sama reaktsioon oleks ka teistel teenusekasutajatel. Kui käitud sedasi korduvalt, on meil õigus blokeerida Sinu juurdepääs VORTi teenusele määramata ajaks.
6Mootorsõiduki kahjustamine: kahju mootorsõiduki kerel, salongis või mis tahes mootorsõiduki osal (nt kriimud või mõlgid).500 eurotMootorsõiduki parandamiseks võib olla vaja remonditöid, puhastust, originaalvaruosade ostmist jne. Kui kahjustad mootorsõidukit hooletuse tõttu, võib Sinu vastutus piirduda 500 euroga vastavalt VORTi tingimustes sätestatule.
7Kolmandal isikul mootorsõiduki juhtimise võimaldamine250 eurot + konto blokeerimineAinult registreeritud kasutaja, kes on mootorsõiduki reserveerinud ja lukust lahti teinud, võib seda kasutada. Kui lased kolmandal isikul mootorsõidukit juhtida, vastutad täiel määral kahju, avarii, parkimistrahvi või mis tahes muu liiklustrahvi eest, kuna meie oma süsteemis näeme, et Sina olid see, kes sõitis.
8Mitme VORTi konto loomine. VORTi konto loomiseks võltsitud või ebaseadusliku teabe kasutamine, kaasa arvatud kolmanda isiku isikuandmete, kontaktandmete või juhiloa andmete kasutamine.1000 eurotVORTi kasutamine pettuse teel on ebaseaduslik ning võib endast kujutada kuritegelikku käitumist. Vajaduse korral oleme sunnitud sellist teavet jagama ka politseiga ning edastame meie süsteemis salvestatud tõendeid.
9Kahjust või liiklusõnnetustest VORTi mitteteavitamine. Liiklusõnnetustega seotud teabe või nende tõttu tekkinud kahju varjamine või püüdmine liiklusõnnetusse sattumisest või kahju tekkimisest kõrvale hiilida.300 eurot + konto blokeerimineKui sattusid liiklusõnnetusse või kahjustasid autot, palun anna meile teada. Püüame hinnata igat juhtumit individuaalselt ja mõistame täiesti, et kõik väikesed kriimud ja mõlgid on osa meie ärist, kuid on tähtis, et meile nendest teada antakse.
10Liiklusõnnetus500 eurotKui põhjustasid hooletuse tõttu liiklusõnnetuse, võib Sinu vastutus piirduda 500 euroga vastavalt VORTi tingimustes sätestatule.
Kui liiklusõnnetuse on põhjustanud kolmas isik ilma Sinu süüta, siis ei vastutata Sa VORTile tekitatud kahjude eest.
12Mootorsõiduki lisavarustuse vargus või selle katse, kaasa arvatud kütusekaart, lapseiste/turvatool jne.200 eurotVarguse katse ja vargus on ebaseaduslikud. Teavitame sellest politseid.
15Mootorsõiduki varastamine või selle katse või varastatud mootorsõiduki jätkuv valdamine.1500 eurotVarguse katse ja vargus on ebaseaduslikud ja kujutavad endast kuritegelikku käitumist. Teavitame sellest politseid ja esitame vajamineva tõendusmaterjali.